GSM

loading...

История на GSM-а


Наред с глобализирането на бизнеса през 80-те години, се наблюдаваше разрастване на комуникационната индустрия, особено на безжичните комуникации. Съвсем локални в действие и напълно несъвместими със съседните си, първите безжични мрежи бяха NMT450 в Скандинавия и Бенелюкс, TACS във Великобритания и C-Netz в Западна Германия.
 
Проблемът на тези клетъчни мрежи от Първо поколение e липсата на капацитет, или по-точно евентуално “грохване” при по-голямо натоварване.Oсвен това, стана ясно че локални решения на разработчиците на мобилни комуникации нямат добра дългосрочна преспектива.

През далечната 1982 годината CEPT (Европейската комисия на телекомуникационни оператори) взема решение за разработка на спецификация за общоевропейска мрежа за мобилни комуникации. Това обединяване на усилията постига дълготраен успех и в крайна сметка демонстрира силата на Европейската индустрия на Световния пазар.

През 1985 година Италия, ФРГ, Франция и Великобритания подписват споразумение за раработката на GSM.

По замисъла си, GSM залага на цифрова технология (не както предишните мрежи на - аналогова) оперираща в честотната лента 900 MHz, позволявайки повече абонати едновременно да използват по-качествена връзка.

Освен повече сигурност, цифровата технология предполага и по-евтини телефонни апарати (не бива да забравяме и теглото им) и интегриране на други информационни услуги.

През 1986 GSM е подложена на серия тестове и различни варианти на предаване на цифровата информация, тъй като стандартите за това са били в процес на разработка. От направените изпитания става ясно , че трябва да се използва TDMA-технология (множествен,колективен достъп с времеделене). В крайна сметка, през 1987 след напомпването на много средства и усилия, пионерите са изправени пред един голям проблем: Ще работи ли?

Да! След малки модификации, цифровият GSM стандарт е в действие. Добавяйки всички възможности на системата, десет години по-късно, пълната спецификация на GSM надхвърля 7000 страници.

През 1989 година, разработването на спецификация за GSM е прехвърлено на новоучредения Европейски Институт за Телекомуникационни Стандарти (ETSI). ETSI обединява усилията на оператори, администратори и производители, като по този начин ускорява разработките. Първата спецификация на GSM900 e публикувана през 1990г., а на GSM1800 - през 1997 година.

Първата демонстрация на възможностите на GSM е направена през 1991г. в Женева, като са извършени над 10000 обаждания.
Първият проблем, пред който са изправени GSM операторите е липсата на стандартизирани терминални устройства. Това налага през 1992 г. въвеждането на ITA - interim type approval (документ за одобрение) - процедура, според която устройствата трябва да са с изследвани и одобрени параметри, които няма да създават проблеми за мрежите.

За рождена дата на GSM трябва да се смята, разбира се, стартирането на първите комерсиални GSM мрежи - това става през 1992, като сред тях са оператори от Финландия, Дания, Италия. Германия и др. Тогава е подписано и първото роуминг споразумение между Telecom-Филнандия и Vodafone-Великобритания.

В края на 1993 година GSM надхвърли един милион абонати в Европа. Тогава в действие тръгва и първата GSM1800 мрежа във Великобритания(Mercury One-2-One).

През 1994 година, Федералната Комисия по Съобщения в САЩ отдава честотната лента 1900MHz и дава начало на системата PCS. Kъм Европейското "семейство" на GSM се присъединява и един Австралийски оператор, последван от Азиатски, Африкански и др.

През юни 1995г. се учредява GSM Асоциация от 156 члена и 12 милиона абоната на GSM, предшествайки появата на GSM стандарт и демонтрация на факс, видео и компютърни комуникации посредством GSM.

В момента в GSM Асоциацията членуват над 240 оператора, предоставящи услуги на над 200 милиона потребители.

Решаващ фактор в успеха на GSM e както обединяването на услилията на инженерите за създаване и усъвършенсването на системата, така и уникалната възможност за роуминг между различни GSM оператори и в крайна сметка предоставянето на една глобална услуга за потребителите. Повечето от тях да смятат, че мобилни комуникации са да говориш по телефона в движение , но тази ситуация скоро ще се промени. Сега се работи по трето поколение GSM - новите технологии ще позволят увеличение на скоростите на предаване на данни и нови приложения и услуги - Видеоконференция, Интернет с бърза скорост.